Historia

Historia

MBA w Krakowie

Międzynarodowe Biennale Architektury (MBA) jest imprezą cykliczną odbywającą się w Krakowie od 1985 roku. Każda kolejna edycja stanowiła niepowtarzalne forum wymiany pomysłów i doświadczeń dla architektów z całego świata. Towarzyszące temu konkursy, wystawy, prezentacje i wykłady są unikalną w tej części Europy atrakcją dla wszystkich związanych z architekturą.

Podczas poprzednich edycji MBA, organizowane konkursy były okazją do zaistnienia w przestrzeni medialnej zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych architektów z całego świata. Projekty były oceniane przez znakomite osobistości jak Wojciech Leśnikowski, Pekka Salminen, Julia Bolles, Peter Wilson, Francesco Purini, Eckhard Feddersen, Günter Schlusche, Hildebrand Machleidt, Armando dal Fabbro czy Peter Cook. Gośćmi honorowymi wystaw i seminariów byli niegdyś Frei Otto, architekci Herzog & de Meuron, Zvi Hecker, David Mackay, Dietmar Eberle, Peter Butenschøn, Claudio Nardi, Giovanni Multari, Viviana Muscettola, Andor Wesselényi-Garray oraz Rainer Mahlamäki. Zwycięskie prace zyskiwały rozgłos międzynarodowy, natomiast wszystkie nagrodzone zostawały udokumentowane w wydawnictwach MBA.

O wyjątkowości tego wydarzenia kulturalnego stanowi również jego lokalizacja. Kraków jest miastem rozpoznawalnym w całej Europie. Sukces ten zawdzięcza przede wszystkim dziedzictwu historycznemu, którego najistotniejszą częścią jest architektura. To właśnie w tym mieście dochodzi do ciągłej rywalizacji starego z nowym, historycznego ze współczesnym, konserwatywnego z awangardowym. Dyskusja architektoniczna zdaje się wpisana w samą istotę miasta

MBA Kraków 2015 przeprowadzone pod hasłem „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni” odniosło spektakularny sukces, a MBA Kraków 2017 z tytułem „Podwórze – pole wyobraźni” pokazało, że należy kontynuować i rozwijać ten systematyczny dialog – otwierając go na nowe środowiska. Ubiegła edycja udowodniła również, że wprowadzony konkurs multimedialny jest dla społeczeństwa ważnym głosem, czego potwierdzeniem jest pierwsze w historii Biennale Grand Prix za film „Krakowska sztuka chaosu” autorstwa Janusza Bartkowicza oraz Marcina Koszałki.

Możliwość kontynuowania wieloletniej tradycji powszechnej i otwartej na społeczność dyskusji, poruszającej aktualne problemy współczesnej architektury to także szansa na intelektualny „ferment”, sprzyjający uwrażliwieniu naszego miasta na problemy kreowania przyjaznego, zbudowanego miejskiego środowiska, otwartego na ludzi i ich potrzeby. Kontynuacja tradycji Międzynarodowego Biennale Architektury ma być areną interdyscyplinarnej aktywności środowisk twórczych, wpływającą na poziom architektonicznej kultury w Polsce, popularyzacji polskiej architektury za granicą i czerpaniu doświadczeń z dokonań innych krajów.

MBA KRAKÓW 2017

W latach 70. XX wieku amerykański urbanista i dziennikarz William H. Whyte, pracujący w komisji planowania przestrzennego w Nowym Jorku, przeprowadził badania ludzkich zachowań w przestrzeniach zurbanizowanych, inspirujące wielu jego następców. Obserwacje te posłużyły do opracowania analizy zachowań ludzi i dynamiki miasta, pod tytułem „Street Life Project”. Na podstawie i pod wpływem przemyśleń, badań i prac Whyte’a narodził się ruch zwany Placemaking.
Zobacz więcej

MBA KRAKÓW 2015

Znawca procesów humanizacji miast profesor Jan Gehl jest przekonany, że poprawa jakości naszego życia w miastach, jest pochodną wyglądu publicznych przestrzeni. To w nich, w prze­strze­niach publicznych, spotykają się ludzie „by wymieniać się pomysłami, handlować lub po prostu odpoczywać. Strefa publiczna miasta – ulice, place i parki – jest jednocześnie sceną i kata­lizatorem tych aktywności” (Jan Gehl).
Zobacz więcej