Wyniki

WYNIKI KONKURSU A

Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2019
Odzwierciedlenie przeszłości

I miejsce oraz Grand Prix

Karolina Chodura, Joanna Rozbrój

Odzwierciedlenie przeszłości
Reflection of the past
(#011)
Jury 15 Biennale Architektury w Krakowie w konkursie A przyznało 1 nagrodę pracy pod tytułem „Odzwierciedlenie przeszłości”. Zagadnienie relacji rzeki i miasta jest tu poruszone na wielu płaszczyznach istotnych dla historii Krakowa, jego tożsamości i jego przyszłości, która wiąże się z rzeką, o czym projekt mówi w trafnej i graficznie pięknej formie. Wisła była dawniej obecna w o wielu więcej miejscach miasta. Wykluczana przez stulecia ma wrócić do przestrzeni uważnie wybranych placów, ulic i zaułków, nie tylko by przypomnieć o historii, ale by zwrócić uwagę na konieczność realnej koegzystencji przyrody i architektury. Termin „odzwierciedlenie” ma w tej pracy podwójne znaczenie: optycznego odbicia wizerunków domów, ludzi i nieba nad miastem, co jest niesione przez różne proponowane formy angażujące wodę: fontanny, baseny, obłoki pary, wodne kurtyny i inne. Jest też odzwierciedlenie metaforyczne, odnoszące się do wspomnień, wizerunków ulotnych i płynących jak woda – wszystkiego, co buduje unikalną i magiczną atmosferę Krakowa. Połączenie rzeki z miastem poprzez wprowadzenie różnych form zastosowania wody wraz z architekturą jest nie tylko akcentowaniem obecności Wisły w mieście i jej autonomizowaniem. Propozycja ma też znaczenie w aspekcie klimatycznym, dla równoważenia temperatur w gorące dni lata i eliminowania wysp ciepła, zimą zaś woda zamarznąwszy, może pełnić funkcje rekreacyjne - np. miejskich ślizgawek. Zawsze, niezależnie od pory roku może, integrując mieszkańców, przypominać, że Kraków leży nad Wisłą.
zobacz pracę
Wisła: Zielone serce Krakowa, aktywny duchowy eko-park

II miejsce

Anastasia Elrouss, Laure-Charlus Conseil, Michele Laure Charlus, Ana Marti-Baron

Wisła: Zielone serce Krakowa, aktywny duchowy eko-park
Vistula: The Green Heart of Krakow, an active spiritual eco-park
(#025)
Praca w kompleksowy sposób poddaje analizie zagadnienie łączenia historycznej części Krakowa z rzeką i południowym jej brzegiem. Rzeka zostaje włączona do codziennego życia mieszkańców np. poprzez wprowadzenie transportu wodnego. Praca uwzględnia warstwy różnych metod przemieszczania się, czy to pieszo, rowerem, czy transportem publicznym. Proponowane szwy i klamry podkreślone szpalerami drzew dają czytelny znak w przestrzeni i zwracają uwagę w stronę rzeki. Elementem zasługującym na podkreślenie jest poszukiwanie połączenia nie tylko z perspektywy człowieka, ale i próba połączenia ekosystemów obu brzegów rzeki poprzez zieloną, parkową aleję mostu jako kontynuację plant i osi ulicy Bernardyńskiej. Koncepcja zielonego mostu będzie zawsze kwestionowana, ale połączenie to jest ważne, gdyż daje przyczynek do dalszych rozważań o połączeniu miasta i przekroczeniu bariery trasy Marii Konopnickiej. Uzupełnieniem idei w skali urbanistycznej są modularne pawilony, które przez swą uniwersalną konstrukcję mogą uzupełniać funkcjonalne potrzeby podczas wydarzeń kulturalnych angażujących przestrzeń miasta. Doceniając kunszt pracy w skali urbanistycznej poddajemy pod wątpliwość język form użytych w pracy elementów. Jako niezbędne uważamy znalezienie właściwego, wrażliwego języka nawiązującego dialog z kontekstem dla zachowania unikalnej tożsamości miasta Krakowa.
zobacz pracę
Wspólna ewolucja

III miejsce

Agnieszka Chromiec, Karolina Tatar

Wspólna ewolucja
Co-evolution
(#015)
Praca zatytułowana „Wspólna ewolucja” ukazuje Wisłę jako jedną z ostatnich naturalnych i nieregulowanych rzek w Europie, łączącej Kraków z całym bogactwem położonych nad nią miast, miasteczek, łączącej cały kraj i budującej jego tożsamość. Jury widzi tę odpowiedź jako propozycję strategii dla przywrócenia rangi rzeki w Krakowie poprzez wprowadzenie wielostopniowej infrastruktury zdolnej do reakcji tak na problem wód deszczowych jak i nadmiernego nagrzewania miejskich przestrzeni (wyspy ciepła), spowodowanych przez zmiany klimatyczne. Proponowane sposoby implementacji tak zarysowanej strategii są również spójne - retencje i oczyszczanie wody, edukacja, pełne użycie całej infrastruktury integrującej mieszkańców, tworzącej prawdziwe Miejsca. Rzeki jako Eko-systemy są bowiem kluczem do prawdziwego rozwoju naszych miast.
zobacz pracę
Konstelacja smoka – Kraków – Smocze Miasto

Wyróżnienie honorowe

Piotr Stalony-Dobrzański

Konstelacja smoka – Kraków – Smocze Miasto
Dragon constellation – Krakow – Dragon City
(#039)
Jury 15 Biennale Architektury w Krakowie, w konkursie A, przyznaje wyróżnienie honorowe pracy pod tytułem „Konstelacja smoka – Kraków – Smocze Miasto” za wizję miasta szepczącego swoją opowieść jako łącznika nieba z gwiazdami i wody, która zostaje tu zaproszona, aby uwidocznić odwieczną koegzystencję ludzkich siedlisk z rzeką. Malarska wizja prezentuje wrażliwą interpretację architektury – szczególnie cenną w dobie wszechogarniającej cyfryzacji.
zobacz pracę
Ślady wody

Wyróżnienie honorowe

Piotr Pasierbiński

Water traces/Ślady wody (#060)
Jury 15 Biennale Architektury w Krakowie przyznaje wyróżnienie honorowe pracy pod tytułem „Ślady wody”. Zawarte w pracy owe „Ślady wody”, odkrywają topografię historycznego centrum Krakowa, stanowiąc jednocześnie sposób na naturalne zebranie wody deszczowej do Wisły. Graficzna prezentacja tak sformułowanej propozycji jest poetyczne i przekonujące. Można je rozumieć jako stałe podkreślenie obecności śladów wody, ukazanych w formie małych rzeźb ulokowanych wzdłuż warstw terenu, prowadzących nasze kroki w kierunku brzegów rzeki. Sieć tych wodnych znaków przypomina, że Kraków oryginalnie został zbudowany na gęstej sieci rzek i kanałów i że jego przyszłość jest głęboko związana z wodą i dalszym rozwojem rzeki.
zobacz pracę
Rzeka dla Ludzi!

Nagroda Publiczności

Emanuel Czernik, Adrianna Bomberska, Izabela Chmielowicz, Marcin Janulewicz, Antoni Kubiak

Rzeka dla Ludzi!
River for people!
(#008)
zobacz pracę

WYNIKI KONKURSU B

Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2019

I miejsce

Patrycja Ochman-Tarka

Miasto/rzeka: update
City/river: update

Jury przyznaje nagrodę za profesjonalną, filozoficzną, ale też bardzo wrażliwą obserwację Miasta, zaprezentowaną w sposób czytelny, spójny z tematem Biennale i przepiękny graficznie.

II miejsce

Andrea Oldani

Niestałe krajobrazy i projektowanie. Cztery strategie dla odzyskania rzek.
Unstable landscapes and design. Four strategies for rivers’ recovering.

Jury przyznaje nagrodę za profesjonalną analizę przy użyciu między innymi przekroju jako narzędzia porozumiewania się, tak często używanego w codziennej pracy architekta.

III miejsce

Mikołaj Twardowski

Równowaga braku przejścia – rzeka jako mechanizm balansu lęku w przestrzeni Miasta.
Equilibrium of the lack of passage: River as a mechanism for balancing fear in city space.

Jury przyznaje nagrodę za niezwykle intelektualne potraktowanie tematu, bogate słownictwo oraz wrażliwą prezentację graficzną.

Wyróżnienie honorowe

Maciej Jagielak

Personalny trening rzeczny
Personal river training

Jury przyznaje wyróżnienie za odważną analizę i udowodnienie, że od nas samych i naszego nastawienia zależy to, czy pewne rzeczy przybliżą się do nas mentalnie.

Wyróżnienie honorowe

Marek Piwowarski

Radio Wisła
Radio Vistula

„Radio Wisła” – jako głos, który powinien być usłyszany, zbliżający Warszawę do Wisły.

WYNIKI KONKURSU C

Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2019

I miejsce w kategorii Film

Zuzanna Winiarska, Kornelia Mikulska

Linia Miasta
City line
(#30)

Praca w delikatny i subtelny sposób pokazuje próbę nawiązania relacji pomiędzy miastem i rzeką. Tłem dźwiękowym narracji są dyskretne wywiady z mieszkańcami oraz dźwięki towarzyszące przestrzeniom z filmu. Praca jest ciekawym połączeniem walorów merytorycznych i estetycznych zebranych w krótkiej formie.

zobacz film

I miejsce w kategorii Fotografia

Marcin Giba

W nurcie estetyki
In the aesthetic trend
(#06)

Śląsk to nie tylko przemysł, zadymione niebo, cegły, stal i kominy. To również przyroda, malownicze ścieżki, place i placyki, jubilersko opracowane nabrzeża – wszystko zrobione z troską, szacunkiem i widoczną dla przyrody sympatią.

O tym właśnie opowiada zestaw fotografii wybrany przez Jury jako najlepszy w konkursie C.

5 zdjęć uważnie skomponowanych nie stanowi jedynie reportażu o Śląskich parkach.

W widokach z góry można na nich znaleźć uważnie zaakcentowane miejskie interwencje. Wybrane przez autora tak, by swoją prostotą i materiałami podkreślały barwy, fakturę i strukturę przestrzenną przyrody, co ukazuje na czym polega siła medium jakim jest fotograf.